Diễn đàn các thị trường Trung Quốc – ASEAN - các bài viết về Diễn đàn các thị trường Trung Quốc – ASEAN, tin tức Diễn đàn các thị trường Trung Quốc – ASEAN

Việt Nam nêu rõ với Trung Quốc lập trường về vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus