Điện Biên - các bài viết về Điện Biên, tin tức Điện Biên

Khởi công Đền thờ Liệt sĩ hơn 100 tỉ đồng tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ có tổng mức đầu tư là 105 tỉ đồng, với các hạng mục chính, Đền thờ chính, nhà Tiền tế...

Theo dõi Pháp Luật Plus