diễn biến phức tạp tại ổ dịch Bạch Mai - các bài viết về diễn biến phức tạp tại ổ dịch Bạch Mai, tin tức diễn biến phức tạp tại ổ dịch Bạch Mai

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp!

Phát biểu kết luận buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp.

Theo dõi Pháp Luật Plus