ĐIỆN BIÊN PHỦ - các bài viết về ĐIỆN BIÊN PHỦ, tin tức ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus