ĐIỆN BÀN - các bài viết về ĐIỆN BÀN, tin tức ĐIỆN BÀN

Nghiên cứu khu tái định cư phục vụ dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Khảo sát đề xuất các vị trí, phương án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.`

Theo dõi Pháp Luật Plus

1