điện ảnh - các bài viết về điện ảnh, tin tức điện ảnh

Cách xếp lương cho viên chức phát thanh viên, quay phim

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TTTT.

Theo dõi Pháp Luật Plus