điểm thi - các bài viết về điểm thi, tin tức điểm thi

“Mưa điểm 10” ở Nghệ An với 761 bài thi đạt điểm tối đa

Ngay sau khi điểm thi được công bố, Nghệ An ghi nhận “cơn mưa điểm 10” với 761 bài thi đạt điểm tối đa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1