Pháp Luật Plus - Diễm My 9x - các bài viết về Diễm My 9x, tin tức Diễm My 9x

Diễm My 9x - các bài viết về Diễm My 9x, tin tức Diễm My 9x

Diễm My 9x, Hứa Vĩ Văn làm đại sứ thương hiệu PGT Group

Trong lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu mới PGT Group, Diễm My 9x cùng Hứa Vĩ Văn được mời làm đại sứ thương hiệu.

Theo dõi Pháp Luật Plus