Điểm mới trong Luật sửa đổi - các bài viết về Điểm mới trong Luật sửa đổi, tin tức Điểm mới trong Luật sửa đổi

Điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1