Pháp Luật Plus - điểm mới - các bài viết về điểm mới, tin tức điểm mới

điểm mới - các bài viết về điểm mới, tin tức điểm mới

Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020 có nhiều điểm mới đáng lưu ý

Thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi hay khâu chấm thi sẽ được siết chặt hơn trong quy chế thi THPT Quốc gia năm 2010.

Theo dõi Pháp Luật Plus