điểm mỏ - các bài viết về điểm mỏ, tin tức điểm mỏ

Hòa Bình: Các điểm mỏ khai thác cát, sỏi đều xảy ra mất an ninh trật tự

Khai thác cát, sỏi ở tỉnh Hòa Bình đều xảy ra mất an ninh trật tự. 19 bến bãi tập kết nằm ngoài quy hoạch nhưng chưa bị xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1