điểm đen trật tự xây dựng - các bài viết về điểm đen trật tự xây dựng, tin tức điểm đen trật tự xây dựng

TP HCM: Nhiều điểm “đen” về trật tự xây dựng tại phường Hiệp Bình Chánh

Mọi hoạt động xây dựng không phép, lấn chiếm kênh rạch tại địa bàn này dường như cơ quan chức năng không can thiệp, xử lý?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1