diêm dân - các bài viết về diêm dân, tin tức diêm dân

Dân tố cáo, “tòi” sai phạm của HTX nghề muối ở huyện Diễn Châu

Dù không thực hiện nhưng hàng trăm bộ chạt, lọc hộ trợ cho diêm dân vẫn được quyết toán với số tiền sai phạm hàng trăm triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1