Pháp Luật Plus - điểm chuẩn sư phạm - các bài viết về điểm chuẩn sư phạm, tin tức điểm chuẩn sư phạm

điểm chuẩn sư phạm - các bài viết về điểm chuẩn sư phạm, tin tức điểm chuẩn sư phạm

Muốn học sinh giỏi vào sư phạm phải "chấp nhận đau thương"?

Tiêu chí chỉ tuyển bằng học bạ vào sư phạm đối với những học sinh đạt lực học khá giỏi đã gây ra nhiều tranh cãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết