điểm chuẩn 2021 - các bài viết về điểm chuẩn 2021, tin tức điểm chuẩn 2021

Bộ Công an "lên tiếng" việc 58 thí sinh trượt nguyện vọng 1 dù đạt trên 29,5 điểm

Cục Đào tạo - Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tra soát, kiểm tra thông tin và xác định nguyên nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1