dịch vụ - các bài viết về dịch vụ, tin tức dịch vụ

Quảng Nam phấn đấu đạt hơn 68.000 tỷ đồng từ bán lẻ, doanh thu dịch vụ

Năm 2022, ngành Công thương tỉnh Quảng Nam phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 68.000 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1