Pháp Luật Plus - dịch vụ - các bài viết về dịch vụ, tin tức dịch vụ

dịch vụ - các bài viết về dịch vụ, tin tức dịch vụ

Đường sắt muốn biến nhà ga thành siêu thị, văn phòng cho thuê

Toàn bộ tuyến Đà Lạt - Trại Mát cho ngành đầu tư hoặc hợp tác đầu tư xây mới, nâng cấp để vừa phục vụ vận tải làm siêu thị, văn phòng...

Theo dõi Pháp Luật Plus