dịch vụ công trực tuyến - các bài viết về dịch vụ công trực tuyến, tin tức dịch vụ công trực tuyến

Năm 2022, đổi GPLX trực tuyến trên toàn quốc

Tổng cục Đường bộ VN sẽ đánh giá, báo cáo kết quả để Bộ GTVT xem xét, triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc trong năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1