dịch vụ công - các bài viết về dịch vụ công, tin tức dịch vụ công

Bộ Giao thông vận tải cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4

Theo Bộ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông Vận tải) đang phối hợp với các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công mức cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1