dịch tễ - các bài viết về dịch tễ, tin tức dịch tễ

Đà Nẵng triển khai Tổng đài hỗ trợ người dân khai báo dịch tễ

Đà Nẵng triển khai Tổng đài gọi tự động thông báo các trường hợp tiếp xúc gần với F0, F1; hỗ trợ người dân khai báo thông tin dịch tễ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1