dịch covid - các bài viết về dịch covid, tin tức dịch covid

Vụ thoát “án” kỷ luật nhờ… dịch Covid-19: Sai phạm của lãnh đạo xã có được bao che?

Nguyễn Trí Tuệ, Huyện ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trạch đã có sai phạm theo thông báo của UBKT Huyện ủy Bố Trạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus