dịch Covid-19 ảnh hưởng tới Công nhân - các bài viết về dịch Covid-19 ảnh hưởng tới Công nhân, tin tức dịch Covid-19 ảnh hưởng tới Công nhân

Đồng Nai: Công nhân chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19

Công nhân là những người chỉ làm công ăn lương. Nhưng hiện nay dịch bệnh hành hoành dẫn đến công việc, đời sống,… của công nhân bị ảnh hưởng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1