dịch bệnh - các bài viết về dịch bệnh, tin tức dịch bệnh

Người dân Vũng Tàu được phép tắm biển

Từ ngày 16/10, người dân sẽ được phép tắm biển, đánh golf, thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác với yêu cầu tuân thủ nghiêm quy tắc 5K.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Quy trình tạo ra PC-Covid

Quy trình tạo ra PC-Covid

0
PC-Covid là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Ứng dụng được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể "bình thường mới".