Pháp Luật Plus - dịch bệnh COVID-19 - các bài viết về dịch bệnh COVID-19, tin tức dịch bệnh COVID-19

dịch bệnh COVID-19 - các bài viết về dịch bệnh COVID-19, tin tức dịch bệnh COVID-19

Tình huống pháp lý: Làm giả phiếu đi chợ trong lúc dịch Covid-19 bùng phát đến nay xử lý ra sao?

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tôi đã sử dụng phiếu đi chợ giả và đã bị khởi tố hình sự về việc làm giả giấy tờ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1