Diamond Lotus Riverside - các bài viết về Diamond Lotus Riverside, tin tức Diamond Lotus Riverside

Phúc Khang mang dự án điển hình theo tiêu chuẩn quốc tế đến Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2019

Tại sự kiện, Phuc Khang Corporation đã mang đến Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam dự án xanh điển hình theo tiêu chuẩn quốc tế – Diamond Lotus Riverside.

Theo dõi Pháp Luật Plus