Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2022.Lễ Phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Lễ Phát động tháng cao điểm hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2022.

Dự lễ phát động có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL); lãnh đạo thành phố Yên Bái, các huyện Yên Bình, Trấn Yên và cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về "Ngày Pháp luật Việt Nam” và các quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố quán triệt và thực hiện tốt các nội dung theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”,

Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

Tháng cao điểm hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 15/10 - 15/11/2022. Để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, sâu rộng, cùng với đó Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm đảm bảo hiệu quả;

Thường xuyên phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống xã hội; Lựa chọn phổ biến những văn bản pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền PBGDPL; Tăng cường phổ biến pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facbook, fanpage…

Thực hiện công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát huy các mô hình có cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền PBGDPL; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật PBGDPL;

Lồng ghép công tác phổ biến pháp luật trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. Nhất là lồng ghép trong các cuộc vận động, các phong trào như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “tuổi trẻ xung kích xây dựng đời sống văn hoá”.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận