Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên năm 2024 lần đầu tiên tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện mới, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa rộng rãi đóng góp tích cực...Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức họp báo thông tin những nội dung liên quan đến giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I năm 2024, trong đó có các nội dung về thể lệ, quy chế tham dự, giải thưởng và giải đáp những thắc mắc của các đơn vị liên quan đến giải thưởng.

Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng là giải báo chí thường niên cấp tỉnh sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức tại Thái Nguyên nhằm hướng đến mục tiêu trở thành giải báo chí có uy tín, bản sắc, thu hút sự tham gia của các nhà báo chuyên nghiệp, các tác giả không chuyên đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước viết về tỉnh Thái Nguyên.

Họp báo Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024. Ảnh: Quang Linh.

Họp báo Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024. Ảnh: Quang Linh.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên năm 2024 nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện mới, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa rộng rãi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Cùng với đó, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên.

Theo thể lệ, sẽ có 4 thể loại tham gia dự thi gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Về nội dung, tư tưởng, tác phẩm phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan và có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Các tác phẩm phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời, các tác phẩm phải phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên; việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Về tác động xã hội, tác phẩm đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục, có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

Các tác phẩm tham gia giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2023 phải được đăng tải, phát sóng trên báo chí từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Dự kiến vào tháng 6/2024 sẽ tổ chức công bố và trao giải.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận