Thượng tướng Võ Minh Lương đã kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” tại tỉnh BR-VT.Ngày 10/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam…

1

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, trong 5 năm thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về môi trường, biển, hải đảo là hoạt động được UBND tỉnh quan tâm triển khai sâu, rộng. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến luật phù hợp với đối tượng và địa bàn dân cư.

Hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa nội dung Đề án triển khai thực hiện bằng các kế hoạch về giáo dục, phổ biến pháp luật.

Các địa phương ven biển đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định về đánh bắt hải sản, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường biển; khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản 2017; một số quy định hoạt động nghề cá…; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và ngư dân về công tác phòng, chống khai thác thủy sản bấp hợp pháp…

Tỉnh cũng đã tổ chức 42 lớp tập huấn về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo; pháp luật biển Việt Nam, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982…

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị làm tốt công tác phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… tổ chức 43 buổi tuyên truyền cho hơn 63 nghìn lượt cán bộ, hội viên, thanh niên về chủ quyền biển, đảo, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thực hiện tốt mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”; “Cà phê sáng cùng ngư dân” để tuyên truyền pháp luật và giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của ngư dân trong quá trình vươn khơi, bám biển…

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại TP Vũng Tàu và đã trao đổi, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của địa phương, đề xuất biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. Tỉnh đã có nhiều mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, ngư dân; tích cực phối hợp các lực lượng để tuyên truyền pháp luật và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát thực tiễn, nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng liên quan; khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân và ngư dân; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình để tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận