Về vốn đầu tư phát triển, tính đến ngày 10/8/2023, tổng 3 Chương trình MTQG đã giải ngân 546,562 tỷ đồng/KH 2.091,216 tỷ đồng, đạt 26,14% kế hoạch.Ngày 17/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2023. 

Theo báo cáo, kế hoạch đầu tư công tập trung năm 2023 được HĐND tỉnh Nghệ An giao là 5.583,8 tỷ đồng, tính cả 1.550,828 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 7.134,628 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/8, tổng vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 2.438,538 tỷ đồng, đạt 34,18% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân hơn 2.011 tỷ đồng, đạt 36,02%, cao hơn cùng kỳ năm 2022.

dc-trung638278736371932107

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An)

Đến nay, có 24 đơn vị giải ngân đạt trên 50% kế hoạch giao; 35 đơn vị đạt dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 13 đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Về dự án, có 87/160 dự án với số vốn hơn 2.120 tỷ đồng giải ngân dưới mức bình quân cả tỉnh, trong đó có 45 dự án chưa giải ngân với kế hoạch vốn hơn 360 tỷ đồng.

Về kế hoạch 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 được giao 5.344,388 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/8, tổng 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 546,562 tỷ đồng, đạt 26,14% kế hoạch.

Trong đó, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 324,555 tỷ đồng, đạt 61,3%; Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 204,772 tỷ đồng, đạt 19,23%; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân 17,234 tỷ đồng, đạt 3,47%.

Dù đã nỗ lực, quyết tâm cao nhưng tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG ở huyện Tương Dương vẫn còn chậm. Trong ảnh: Bà con người Thái ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh (Tương Dương) làm đường giao thông

Dù đã nỗ lực, quyết tâm cao nhưng tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG ở huyện Tương Dương vẫn còn chậm. Trong ảnh: Bà con người Thái ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh (Tương Dương) làm đường giao thông. (Ảnh: Báo Dân tộc)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của người đứng đầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp, các ngành, địa phương phải xem giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên và phải đặt mục tiêu rõ ràng là giải ngân 95% vốn đầu tư công và 100% vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trên quan điểm đó, chúng ta phải thực hiện mục tiêu này với quyết tâm cao nhất, với nỗ lực lớn nhất, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất - lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận