Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kết luận Thanh tra (KLTT) về việc thanh tra các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn năm 2023 (đợt 1).Tin nên đọc

Theo nội dung KLTT, các Tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là TCHNLS) được thanh tra gồm 17 đơn vị.

Cụ thể, các Công ty Luật TNHH (08): Hùng Long Bắc Ninh, Đăng Hằng, Hoàng Anh, Quốc tế Phượng Hoàng, Quỳnh Như, Tùng Bách Diệp, Tre Việt, Thanh Tín.

Các Văn phòng luật sư (03): Tân Xuân, Đồng Nguyên và Cộng sự, Bình Minh.

Các Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư (06): Chi nhánh Công ty Luật TNHH Justitia và Cộng sự tại Bắc Ninh, Chi nhánh Công ty Luật TNHH Tràng An tại Bắc Ninh, Công ty Luật TNHH Sao Sáng - Chi nhánh Bắc Ninh, Văn phòng luật sư Trung Hòa - Chi nhánh Bắc Ninh, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đống Đa tại Đại Lai - Bắc Ninh; Chi nhánh Công ty Luật Quỳnh Như.

Hầu hết các TCHNLS được thanh tra nêu trên đều hoạt động đúng lĩnh vực đã đăng ký hành nghề: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định.

Riêng đối với Văn phòng luật sư Tân Xuân, tại thời điểm thanh tra trụ sở của Văn phòng Tân Xuân không treo hệ thống biển hiệu và không có hoạt động, (đang làm thủ tục để chấm dứt hoạt động).

luat-su

Thanh tra đối với 17 tổ chức hành nghệ luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh hoạ.

Theo kết quả thanh tra, trong năm 2022 và  quý I-2023, các TCHNLS đã thực hiện tổng số vụ việc dịch vụ pháp lý là 113 việc, tổng doanh thu: 2.818.651.036 đồng. Tư vấn miễn phí: 267 trường hợp.

Bên cạnh đó KLTT chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động luật sư, trong đó việc thực hiện quy định về đăng ký hoạt động (ĐKHĐ), thay đổi nội dung ĐKHĐ như: Công ty Luật TNHH Tre Việt; Chi nhánh Công ty Luật TNHH Quỳnh Như; Chi nhánh Công ty Luật TNHH Justitia và Cộng sự tại Bắc Ninh.

Những TCHNLS này chưa thực hiện công khai đúng thời hạn sau khi được cấp lại Giấy ĐKHĐ do thay đổi nội dung ĐKHĐ là vi phạm Điều 38 Luật Luật sư và Điều 7 Nghị định 82 của Chính phủ.

Đối với những TCHNLS có hành vi vi phạm, Chánh Thanh tra Sở đã tiến hành lập Biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Về thực hiện nghĩa vụ của TCHNLS, KLTT chỉ ra có 01 Luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc 2022 (Luật sư Nguyễn Thanh Bình - Văn phòng luật sư Bình Minh). Hành vi này vi phạm quy định khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư, vi phạm khoản 1 Điều 6 Nghị định 82 của Chính phủ. 

Tin nên đọc

KLTT cũng chỉ ra số lượng vụ việc dịch vụ pháp lý tại các TCHNLS chưa đồng đều, có một số đơn vị hầu như không có khách hàng, không có doanh thu. Có tổ chức từ khi thành lập đến thời điểm thanh tra không hoạt động, không có vụ việc phát sinh hoặc ít việc (Văn phòng luật sư Đồng nguyên và cộng sự, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đống Đa tại Đại Lai - Bắc Ninh).

Việc vào sổ theo dõi vụ việc còn chưa thống nhất, chưa khoa học; chưa điền đầy đủ các cột mục; hết năm chưa khóa sổ.

Từ những tồn tại, vi phạm nêu trên, Đoàn thanh tra đề nghị các TCHNLS, các Luật sư cần phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được; kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Các TCHNLS và các Luật sư nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục và chấm dứt ngay các thiếu sót, sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận.

Tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Luật sư 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động; các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; quy định về thuế, tài chính; thống kê, lưu trữ hồ sơ, sổ sách...

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận