Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy, tổng số các nguồn vốn được giao phải giải ngân năm 2023 là 363.449 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 73.826 triệu đồng, chỉ đạt 20,31% kế hoạch.Báo cáo mới đây của UBND huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho đến ngày 21/4/2023 về tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Cụ thể, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy, tổng số các nguồn vốn được giao phải giải ngân năm 2023 là 363.449 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 73.826 triệu đồng, chỉ đạt 20,31% kế hoạch.

a9e45b9a2785f8dba194

Yên Minh là 1 trong 4 huyện nằm trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được quan tâm, đầu tư.

Về kết quả giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đối với vốn đầu tư phát triển năm 2022, tính đến thời điểm báo cáo có 31/39 công trình hoàn thành đang tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Còn 26 công trình đang thi công phấn đấu hoàn thành cuối tháng 4/2023. Tổng số đầu tư được giao là 158.714 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo mới chỉ giải ngân được 52.782,714 triệu đồng, đạt 33,26% kế hoạch.

Liên quan đến kết quả giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022, tổng số kinh phí sự nghiệp được giao là 51.712 triệu đồng. Tính đến thời điểm báo cáo chỉ giải ngân được 24.987,9 triệu đồng, đạt 48,32% kế hoạch.

Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023, báo cáo nêu tổng số công trình khởi công mới năm 2023 của huyện Yên Minh là 45 công trình, có 12 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và 33 công trình khác giao cho các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

Kết quả giải ngân vốn năm 2023 thể hiện cụ thể với nguồn vốn đầu tư năm 2023 tính đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân được 12.076 triệu đồng, đạt ở mức khiêm tốn là 10,38% kế hoạch. Còn nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023, tính đến thời điểm báo cáo mới chỉ giải ngân được 1.011 triệu đồng, đạt ở mức thấp với tỉ lệ 0,44% kế hoạch.

Các con số trên cho thấy, tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của huyện Yên Minh đang rất chậm.

5efd1151a54e7a10235f

Lãnh đạo huyện Yên Minh kiểm tra tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ngam La (Ảnh: Thông tin Yên Minh).

Lí giải về những tồn tại trên, huyện Yên Minh cho rằng nguyên nhân do đội ngũ cán bộ chuyên môn của một số xã còn yếu kém về chuyên môn, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, lập báo cáo khối lượng hoàn thành các công trình và giải ngân vốn.

Việc huy động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để thực hiện các công trình áp dụng cơ chế đặc thù còn gặp nhiều hạn chế; cấp ủy, chính quyền xã chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia; một số cơ quan được giao nguồn kinh phí lớn chưa đẩy nhanh tiến độ; công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn của Ban quản lý dự án huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ gói thầu, yếu về năng lực chuyên môn…

Ngoài ra, công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình của cơ quan chuyên môn chưa kịp thời, một số công trình còn chậm mặc dù đã được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm tra trước.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận