Đó là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 8/11.Tin nên đọc

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 ít biến động so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 và không có tuyến đường, vị trí nào giảm hệ số điều chỉnh so với năm 2023.

dong-xoai-binh-phuoc

Hình ảnh minh họa.

Ông Trần Văn Mi cũng đánh giá cao thường trực Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và các địa phương đã làm tốt việc triển khai kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đồng thời yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo để tiến hành các bước tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cũng đã chỉ đạo cụ thể đối với kiến nghị của các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp.

IMG_6974.

Ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chủ trì cuộc họp.

Tính đến thời điểm hiện tại, 11/11 địa phương trong tỉnh Bình Phước đã hoàn thành xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 và có văn bản báo cáo gửi về Ban chỉ đạo. Các địa phương cũng đã có báo cáo rà soát, hoàn thiện kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 thuộc địa bàn quản lý.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm về sự thay đổi biên độ giao động hệ số đất cây hàng năm, đất cây lâu năm, đất ở, đất lâm nghiệp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận