Trong 2 ngày 25 và 26-7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực HTX.Theo đó, học viên của lớp tập huấn đã được truyền đạt những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tổ chức lại, giải thể HTX... Bên cạnh đó, lãnh đạo liên minh HTX Đồng Nai cũng đã phổ biến một số chương trình hỗ trợ của địa phương đối với các HTX như hỗ trợ kinh phí thành lập, xúc tiến thương mại, thị trường; hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

C5755547-5F8F-41DC-A49C-DE26C8CF9BFE.

Đại diện một HTX thảo luận tại lớp tập huấn

Ông Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch HTX Đồng Nai cho biết, thời gian qua việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, một trong số đó là công tác quản lý, điều hành của từng địa phương chưa thật sâu sát, nắm bắt kịp thời tình hình của các HTX. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực quả lý của ban quản trị HTX vẫn chưa được cải thiện nhiều. Do đó, việc tập huấn, đào tạo kiến thức chuyên ngành cho các quản lý HTX và công tác quản lý Nhà nước cho cán bộ địa phương sẽ được thực hiện thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận