Ngày 16/9,Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.Đoàn Kiểm tra đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn Kiểm tra 889, thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành và thời gian kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh uỷ thời gian qua về công tác cán bộ, đặc biệt là công tác luân chuyển cán bộ, công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

AE5CB27F-78B3-4BC1-9C9E-CE9E1500382E.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và các đơn vị được kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế trong tình hình mới, tiếp tục quan tâm bảo đảm an ninh khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép…

Ông Trạc yêu cầu Tỉnh uỷ cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời cho rằng, hoạt động kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự đánh giá, tự kiểm tra về công tác cán bộ của tỉnh. Qua đó, tỉnh sẽ xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận