Trong năm qua, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, trọng điểm đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, giải quyết một cách quyết liệt, có hiệu quả.Theo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 của  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Trong năm qua, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, trọng điểm đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, giải quyết một cách quyết liệt, có hiệu quả.

domoc-gioi-2-02b4915c70c22c31e46520315db0f45e-7425

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Kết quả thống kê thi hành án năm 2022 toàn tỉnh đã thi hành đạt tỷ lệ 83,63% về việc và 48,21% về tiền (bằng 100,8% về việc, 120,2% về tiền theo kế hoạch giao). Vượt chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao 0,63% về việc, 8,11% về tiền.

Cục Thi hành án đã ra quyết định thi hành án 4.412 việc. Công tác theo dõi, xác minh, phân loại án định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành, đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đã triển khai phần mềm dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Cục theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Đặc biệt với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, đối với án hình sự về kinh tế đã thi hành 65 việc (38 bản án), với số tiền là gần 20 tỷ đồng. Án hình sự về tham nhũng đã thi hành 15 việc (04 bản án), với số tiền là gần 2 tỷ đồng.

Đối với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, các cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 61 trường hợp. Trong đó cưỡng chế không huy động lực lượng 25 trường hợp, cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành 36 trường hợp.

Cục và các Chi cục đã rà soát, xác định 21 việc thuộc diện án trọng điểm, tương ứng với hơn 185 triệu đồng. Kết quả thi hành xong và giải quyết theo luật 07 việc, tương ứng với gần 30 triệu đồng. Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với Trại tạm giam Công an tỉnh, trại giam nơi phạm nhân chấp hành án để tiếp xúc với phạm nhân trong công tác xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên, năm 2022, công tác thi hành án dân sự tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là thể chế về thi hành án dân sự còn có những bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp thực tế, thiếu thống nhất giữa các quy định pháp luật trong cùng vấn đề giải quyết, nhất là việc xử lý tài sản trên đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm, tài sản hình thành trong tương lai thuộc các dự án.

Việc kê biên tài sản bảo đảm thi hành án, bán đấu giá, giao tài sản thế chấp, bảo lãnh còn nhiều khó khăn do thời gian kéo dài, tâm lý ngại mua, dẫn đến tài sản khó bán. Ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật, triệu tập của cơ quan nhà nước ở người dân chưa cao.

Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận