Công an tỉnh Bình Dương cũng triển khai đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, những năm qua, Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được kết quả tích cực.

IMG-4426

Ban lãnh đạo tỉnh, tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai sâu rộng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp nắm và kịp thời xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, định hướng thông tin giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, giảm thiểu tác động của thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan đến công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

IMG-4427

Đại diện lãnh đạo tỉnh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian qua, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an. Qua đó, các cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác có hiệu quả với thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và tặng bằng khen của cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận