Các đại biểu tham dự đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ bồi thường nhà nước.Ngày 6/7, Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tham dự tập huấn có ông Trần Việt Hưng - Phó Cục Trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị, ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đồng chủ trì hội nghị và hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị.

AB3988B9-4AF7-40B8-8771-08CF781E8038.

Đồng chí Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnhphát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thi hành pháp luật về bồi thường của Nhà nước và là nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 đã được xác định tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vu trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao phụ trách. Từ đó xây dựng một nền hành chính công vụ văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người và các quyền cơ bản của công dân.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh nhấn mạnh một số nội dung về việc tăng cường công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh, tiếptục nâng cao nhận thức đối với công tác bồi thường của nhà nước, nhất là trong hoạt động công vụ của mỗi cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp, thì công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đặc biệt trong hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng và thi hành án cũng như kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường cần được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan, tránh tình trạng lúng túng, vướng mắc trong quá trình phát sinh các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Hội nghị đã được nghe ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã truyền đạt nội dung chuyên sâu gồm: Giới thiệu nội dung cơ bản của LuậtTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người thiệt hại thực hiện yêu cầu bồi thường nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường và nghiệp vụ về trách nhiệm hoàn trả.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như: Cách xác định đối tượng được bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường, thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, quyết định giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường...

Ngoài ra, trong quá trình tập huấn nghiệp vụ, Cục Bồi thường Nhà nước cũng đã chủ trì thảo luận, hướng dẫn các nội dung về tổ chức trao đổi, thảo luận và thực hiện giải đáp một số vướng mắc phát sinh trong thực tế khi thực hiện việc bồi thường nhà nước của một số cơ quan địa phương. Các đại biểu từ cấp trên đến cơ sở cùng trao đổi, thảo luận sôi nổi về những tình huống mà Cục Bồi thường Nhà nước đưa ra.

Kết thúc hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ bồi thường nhà nước. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, cơ quan có chức năng liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước, góp phần đảm bảo công tác bồi thường nhà nước tại địa phương được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo qui định, quyền, lợi ích của công dân, tổ chức có liên quan đến việc bồi thường nhà nước được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

Hội nghị không chỉ góp phần nâng cao những kiến thức chuyên môn cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; mà còn giúp hoạt động giải quyết bồi thường nhà nước được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận