Theo UBND TP Hà Nội, hiện tại 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông".28_7_5

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Theo báo cáo 91/BC-UBND, trong quý I/2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành 9 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ (công bố danh mục 203 thủ tục hành chính, bãi bỏ 124 thủ tục hành chính).

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố hiện là 1.875 thủ tục hành chính, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.479 thủ tục, cấp huyện là 284 thủ tục và cấp xã là 112 thủ tục. 

Tính đến ngày 14/3/2023 đã tiếp nhận, xử lý 1.082 kiến nghị, phản ánh. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý xong là 1.052 (đạt 97%).

Quý I/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn thành phố 765.619 hồ sơ. Trong đó, các cấp, các ngành đã giải quyết 739.630 hồ sơ; giải quyết trước hạn, đúng hạn 738.004 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,7%; giải quyết quá hạn 1.626 hồ sơ, tỷ lệ 0,3%. Số hồ sơ đang giải quyết là 25.989 hồ sơ.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện tại 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông".

Đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn tại bộ phận "một cửa" bảo đảm đáp ứng đầy đủ về năng lực, chuyên môn công tác, kinh nghiệm thực tế, không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận "một cửa".

Trong quý I/2023, UBND thành phố cũng đã ban hành 6 quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Du lịch, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương…

Báo cáo trong phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương đầu tháng 2/2023, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã cho biết, trong năm nay, Hà Nội triển khai quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính qua triển khai phân cấp, uỷ quyền thủ tục hành chính trong 12 lĩnh vực đến cấp huyện theo tiêu chí cấp nào sát việc nhất thì thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận