Tổng Cục Hải quan điều động, bổ nhiệm 4 Cục trưởng thuộc bốn Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk.Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum.

Ông Lê Văn Nhuận, Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm cho tân Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Vũ Lê Quân

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định bổ nhiệm cho tân Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Vũ Lê Quân.

Ông Vũ Lê Quân, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Tất cả các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận