Sở Xây dựng Bắc Ninh đã có văn bản về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình tự phân lô, bán nền trên địa bàn thị xã Quế Võ.Xuất hiện tình trạng phân lô, bán nền có dấu hiệu trái pháp luật

Trong văn bản gửi đến UBND thị xã Quế Võ, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung về tách thửa đất, hợp thửa đất, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quản lý, hướng dẫn việc tách – hợp các thửa đất nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng đất hiệu quả.

anh 1

Hình ảnh cơ quan chức năng ghi nhận

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Quế Võ nói riêng có tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để thu gom đất ở tại các khu vực dân cư hiện hữu, sau đó tự ý tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phân lô, bán nền có dấu hiệu trái với quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản làm tăng quy mô dân số, mật độ xây dựng, gây áp lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện trạng; trong tương lai phát sinh nhiều bất cập và hệ luỵ, nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa, ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt cộng đồng dân cư, tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Để ngăn chặn các hành vi nêu trên, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 724/SXD-QLN ngày 16/4/2021, số 1675/SXD-QH ngày 25/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình trạng tự phân lô, bán nền đất ở trên địa bàn tỉnh.

“Tuy nhiên tình trạng này hiện vẫn diễn ra, đặc biệt trên địa bàn các xã Châu Phong, Ngọc Xá”, văn bản của Sở Xây dựng Bắc Ninh nêu rõ.

Cần kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi tự ý phân lô bán nền trái quy định

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND thị xã Quế Võ chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND cấp xã thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn có đăng tải thông tin mua bán đối với các lô đất ở tự phân lô, bán nền trên địa bàn thị xã Quế Võ; có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đồng thời, thực hiện rà soát, quy trình, trình tự thủ tục trong việc tách thửa, đảm bảo việc tách thửa đúng mục đích, đúng đối tượng, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy…; ngăn chặn, xử lý các hành vi tự ý phân lô bán nền trái với các quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng đề nghị UBND thị xã Quế Võ chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về chủ trương, chính sách, điều kiện tách – hợp thửa đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc thu gom đất ở, tự tổ chức phân lô bán nền không đảm bảo điều kiện, không tuân thủ quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, kinh doanh bất động sản, không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng sao gửi kèm theo thông tin quảng cáo rao bán đất ở tự phân lô, bán nền tại thị xã Quế Võ trên mạng xã hội. Sau đây là một số hình ảnh được Sở Xây dựng Bắc Ninh đưa ra:

anh 1
anh 3

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận