địa ốc - các bài viết về địa ốc, tin tức địa ốc

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn có "hàng loạt" sai phạm trong sử dụng vốn

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV TPHCM (Resco) có hàng loạt sai phạm trong sử dụng vốn Nhà nước trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus