địa điểm - các bài viết về địa điểm, tin tức địa điểm

Cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư nếu không có kinh phí bàn giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ...

Theo dõi Pháp Luật Plus