di tích - các bài viết về di tích, tin tức di tích

Khám phá di tích khảo cổ Cù Lao Rùa

Cù Lao Rùa là một địa danh có di tích khảo cổ giá trị, niên đại từ trên 3 nghìn năm thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo dõi Pháp Luật Plus