di tích lịch sử Quốc gia - các bài viết về di tích lịch sử Quốc gia, tin tức di tích lịch sử Quốc gia

Chùa “khủng” ồ ạt “xây chui” trong vùng bảo vệ của Di tích quốc gia

Trong vùng bảo vệ của Khu Di tích quốc gia “bỗng” mọc lên những công trình khủng, buộc chính quyền địa phương phải đình chỉ thi công.

Theo dõi Pháp Luật Plus