Đi Ở - các bài viết về Đi Ở, tin tức Đi Ở

Tỷ phú Sài Gòn xưa chơi ngông cỡ nào?

Ông Nguyễn Văn Hảo, một thương gia, tỷ phú ô tô của Sài Gòn xưa vì quá yêu cải lương đã mở nguyên một rạp hát lớn nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus