di dời khu tập thể - các bài viết về di dời khu tập thể, tin tức di dời khu tập thể

Cư dân khu tập thể Bộ Tư pháp mong muốn sớm có nhà đầu tư cải tạo lại nhà xuống cấp

Cư dân khu tập thể Bộ Tư pháp đồng thuận chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong việc di dời ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1