đi đâu - các bài viết về đi đâu, tin tức đi đâu

“Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là những đảng viên rường cột của nước nhà”

“Chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà”. Trọng trách ấy, danh dự ấy thật thiêng liêng, cao quý.

Theo dõi Pháp Luật Plus