Pháp Luật Plus - di dân - các bài viết về di dân, tin tức di dân

di dân - các bài viết về di dân, tin tức di dân

Đô thị Huế sẽ ra sao sau khi mở rộng gấp 5 lần hiện tại?

Việc mở rộng không gian đô thị Huế là sự phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn trong xu thế hội nhập và phát triển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Học sinh Hà Nội quá khổ!

Học sinh Hà Nội quá khổ!

0
Gần 2 triệu học sinh từ cấp mầm non, phổ thông trên địa bàn thủ đô đang phải học tập trong điều kiện được đánh giá là quá tải...
Link liên kết