Pháp Luật Plus - di ảnh - các bài viết về di ảnh, tin tức di ảnh

di ảnh - các bài viết về di ảnh, tin tức di ảnh

Đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

HT.Thích Thiện Chiếu ngưng trụ trì vì để xảy ra sự việc nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc nhất là đối với người dân có gửi tro cốt tại chùa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1