Pháp Luật Plus - ĐH Sư phạm Ngoại ngữ - các bài viết về ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, tin tức ĐH Sư phạm Ngoại ngữ

ĐH Sư phạm Ngoại ngữ - các bài viết về ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, tin tức ĐH Sư phạm Ngoại ngữ

PGS Bùi Hiền đăng ký bản quyền 'Tiếw Việt'

Sau khi công bố bản cải tiến tiếng Việt hoàn chỉnh, PGS.TS Bùi Hiền đã đăng ký quyền tác giả nghiên cứu của mình nhằm tránh các trường hợp xuyên tạc.

Theo dõi Pháp Luật Plus