đeoọi vốn - các bài viết về đeoọi vốn, tin tức đeoọi vốn

Nhìn thẳng nói thật: Đội vốn "khủng" chỉ xảy ra ở doanh nghiệp Nhà nước và đầu tư công

Mặc dù rất chi tiết, rất nhiều thủ tục nhưng hệ thống quản lý doanh nghiệp Nhà nước có rất nhiều lỗ hổng khó mà kiểm soát hết được...

Theo dõi Pháp Luật Plus